Revizní a zkušební technik plynu

Služby

Instalatérské práce

Drobné instalatérské práce  ( opravy , montáže , rekonstrukce )

opravy - výměny WC , výměny uzavíracích ventilů , výměny - opravy  baterií , montáž - výměna vodoměrů , zapojení myček - praček , montáž PPR potrubí do velikosti 1" 


Revize , zkoušky a roční prohlídky plynu

Provádíme výchozí revize , provozní 3 leté revize plynových zařízení  , roční kontroly plynových zařízení ( nejde o čistění kotlů , servis atd. )  , zapojení plynových vařičů a sporáků a měření oxid uhličitý , oxid uhelnatý , index ovzduší  TVOC


Našimi zákazníky jsou bytová družstva, společenství vlastníků, realitní kanceláře i jednotlivé domácnosti či vlastníci rodinných domů a také firmy , které vytápí nebo ohřívají vodu spotřebiči kde je ohřívacím médiem zemní plyn . Zaměřujeme se zejména na oblast domovních plynovodů a spotřebičů do 50kw


Výchozí revize

Výchozí revize se provádí před uvedením nového plynovodu či plynového zařízení do provozu. Dále také při přerušení dodávky plynu na dobu delší než 6 měsíců.

Provozní 3 leté revize

Při provozní revizi se prověřuje těsnost spojů v plynové soustavě a na všech připojených zařízeních. Provádí se minimálně jednou za 3 roky.

Kontrola

Jednou za rok musí být provedena kontrola každého plynového zařízení. Kontroluje se těsnost a funkčnost uzávěru a plynovodu od HUP až ke koncovému zařízení.Pro provedení revize budete potřebovat  

• zprávu o výchozí revizi

• zprávu o poslední provozní revizi

• zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejícím zařízení

• záznam o revizi kouřové cesty spotřebiče 


Zprávy o provozních revizí musí být uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.

Vytvořte si webové stránky zdarma!