Revizní a zkušební technik plynu  mGas Miroslav Myška

  revizní a zkušební technik plynu - instalatérské práce

                                                                                                        

Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení...... ze zákona jsou povinné pravidelná kontrola a revize  plynových zařízení podle vyhlášky 191/2022 Sb. o, které se opírá i vyplácení pojistných událostí domů a domácností. A také pomáhá i těmto událostem předejít Aktuality


Okolnosti hromadné otravy oxidem uhelnatým s tragickými následky vyšetřují policisté ve Dvoře Králové nad Labem, kde 8.3 2023  našli matku se dvěma dcerami v bezvědomí. Jedno z dětí otravu nepřežilo.

 Každoročně je v Česku zaznamenáno několik otrav oxidem uhelnatým, který je produktem nedokonalého spalování. Nejčastější příčinou úniku v domácnostech jsou netěsnosti plynových kotlů. Otrava však může snadno nastat i tehdy, pokud není v pořádku odvod spalin z topidla nebo je zanesený komín.

Další důkaz toho ,že pravidelné provozní revize a roční prohlídky mají smysl.....VYHRAZENÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

S účinností 1.7.2022 jsou pro vyhrazená plynová zařízení platné tyto nové právní předpisy:

• Zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

• Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

• Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení


Určení rozsahu v osvědčení a oprávnění TIČR pro plynové hospodářství čistíren odpadních vod (ČOV) a bioplynových stanic (BPS) podle nové legislativy s účinností od 1.7. 2022.


                                                                                       nabízíme i drobné instalatérské práce 


                                                                                          zapojení plynových sporáků  


Měřící technika pro revire plynu 


Foto z revizí plynu 

Oprávnění a osvědčení k činnosti revizní technik 
Vytvořte si webové stránky zdarma!