Ceník

 INSTALATÉRSKÉ PRÁCE - hodinová sazba 250 Kč / h    ( nezahrnuje dopravu a další vedlejší poplatky )


VÝCHOZÍ REVIZE , PROVOZNí REVIZE , ZKOUŠKY A ROČNÍ PROHLÍDKY PLYNU

Revize plynového zařízení bytového domu ( 1x za 3 roky )

Cena: 750 Kč PZ společných prostor...… 200 Kč za každý plynoměr. V případě kontroly bytů.... 350 Kč za každý spotřebič v bytě .Cena nezahrnuje všechny režijní náklady včetně dopravy, komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace.


Revize plynového zařízení  bytu či domu ( 1x za 3 roky )

(Nebo po rekonstrukci, pro znovuobnovení dodávky zemního plynu, pokud uživatel bytu nebyl přítomen při revizi plynu a musí si ji zajistit svépomocí atd.)  850 Kč  +  400 Kč revize zařízení , přípojného potrubí a plynoměru Cena nezahrnuje všechny režijní náklady včetně dopravy, komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace.

 

Kontrola plynového zařízení domu nebo bytu ( každý rok )

cena kontroly plynového potrubí od plynoměru až po zařízení plus funkčnost všech uzávěrů a těsnost všech spojů . Měření oxid uhličitý, oxid uhelnatý.... 750 Kč

Cena nezahrnuje všechny režijní náklady včetně dopravy, komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace. 


mGas Miroslav Myška
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!