Revizní a zkušební technik plynu

Ceník

 INSTALATÉRSKÉ PRÁCE - hodinová sazba 350 Kč / h    ( nezahrnuje dopravu a další vedlejší poplatky )


VÝCHOZÍ REVIZE , PROVOZNí REVIZE , ZKOUŠKY A ROČNÍ PROHLÍDKY PLYNU  ( nejde o čistění kotlů , servis atd. )

Revize plynového zařízení bytového domu ( 1x za 3 roky )

Cena: 1600 Kč PZ společných prostor...… 200 Kč za každý plynoměr. V případě kontroly bytů.... 2000 Kč za byt .Cena nezahrnuje všechny režijní náklady včetně dopravy, komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace.

Revize plynového zařízení  bytu či domu ( 1x za 3 roky )

 1400 Kč  +  800 Kč revize zařízení , přípojného potrubí a plynoměru Cena nezahrnuje všechny režijní náklady včetně dopravy, komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace.

 Kontrola plynového zařízení domu nebo bytu ( každý rok )

cena kontroly plynového potrubí od plynoměru až po zařízení plus funkčnost všech uzávěrů a těsnost všech spojů . Měření oxid uhličitý, oxid uhelnatý.... 1600 Kč

Cena nezahrnuje všechny režijní náklady včetně dopravy, komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace. Vytvořte si webové stránky zdarma!